प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय
सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय
तानसेन, पाल्पा
गृहपृष्‍ठ हाम्रो बारेमा कर्मचारी विवरण नागरिक बडापत्र शैक्षिक गतिबिधि निर्देशिका तथा कार्यविधि सूचनाहरू फोटो ग्यालरी सम्पर्क

हाम्रो बारेमा

प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/०७/१८ को निर्णयानुसार शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, युवा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि र सामाजिक विकास तर्फका जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा संचालन हुने कार्यक्रमहरुको सञ्चालन तथा कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय अन्तर्गत रहने यस डिभिजन कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । यस सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयको विधिवत उद्घाटन मिति २०७६ साल मंसिर १२ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख केशव अर्यालज्यूबाट भई तत्कालिन शैक्षिक तालिम केन्द्र, पाल्पाको भवनमा सञ्चालन हुदै आइरहेको छ । हाल यस सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाको कार्यक्षेत्र पाल्पा र गुल्मी जिल्ला रहेको छ ।

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार यस सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शिक्षा, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सामाजिक सुरक्षा ,भाषा सस्कृति, पुरातत्व, युवा खेलकुद, श्रम तथा रोजगारसंग सम्वन्धित विषयहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।यस डिभिजन कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका शिक्षा, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सामाजिक सुरक्षा ,भाषा सस्कृति, पुरातत्व, युवा खेलकुद, श्रम तथा रोजगारको कार्यक्रमहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

-

कार्यालयका कार्यक्षेत्रहरु • शिक्षा ( प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा ) • सिप विकास • श्रम तथा रोजगार, • युवा तथा खेलकुद, • विज्ञान तथा प्रविधि • सामाजिक विकास (लैङ्गिक श सक्तिकरण तथा मुलप्रवाहिकरण एवं बालअधिकार र सामाजिक न्याय ) • खानेपानी तथा सरसफाइ । कार्यालयको कार्य विवरण  उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक क्याम्पसहरुको पुर्वाधार, सुचना तथा संचार, प्रविधि, पुस्तकालय, फर्निचर आदिमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने ।  विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रदेश सरकारद्वारा तोकिएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।  महिला हक हित, महिला श सक्तिकरण र लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।  लौङ्गिक हिंसा, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको सचेतिकरण तथा अन्य कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने ।  वालवालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।  वालमैत्री शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, वालउद्धार कोष, वालसुधार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने ।  ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण र सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।  युवाहरुको रोजजगारी र स्वरोजगारीका लागि प्रादेशिक नीति अनुरुपका कार्यक्रम तथा युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने ।  खेलकुद सम्बन्धी प्रादेशिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि खेलकुद पुर्वाधारको निर्माणमा सहयोग तथा खेलकुदका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।  लोपोन्मुख, सिमान्तकृत, गरीव, जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।  रोजगारी प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम तथा रोजगारी र स्वरोजगारका लागि तालिम संचालन, वीउँपूजी तथा ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्क्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।  श्रमिक एवं श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा, श्रमशक्ति, श्रम बजार वीचको समन्वय र सहजिकरण गर्ने ।  जिल्ला स्तरमा हुने विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने ।  जिल्ला स्तरमा हुने खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने ।  फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सहजिकरण गर्ने ।