प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय
सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय
तानसेन, पाल्पा
गृहपृष्‍ठ हाम्रो बारेमा कर्मचारी विवरण नागरिक बडापत्र शैक्षिक गतिबिधि निर्देशिका तथा कार्यविधि सूचनाहरू फोटो ग्यालरी सम्पर्क

सूचनाहरू

क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-18 View
2 सीपमुलक तालिम संचालनका लागि सँस्थाहरुको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन । सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-17 View
3 प्रस्तावना छनौटमा परेका संघसँस्थाहरुलाई संझौता गर्न आउने सम्बन्धी संशोधित सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-13 SDDOPALPA View
4 उत्कृष्ट महिला सहकारी स‌ंस्था छनौट सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-22 SDDOPALPA View
5 सीपमूलक तालिममा भाग लिनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-19 SDDOPALPA View
6 सामाजिक विकास तर्फका प्रस्तावना माग गरिएको सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-19 SDDOPALPA View
7 सीपमूलक तालिम संचालन गर्ने आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना ( सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-19 SDDOPALPA View
8 खेल प्रशिक्षकको रोष्टर सुचिमा सुचिकृत हुन आउने सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-17 admin View
9 अन्तरास्ट्रिय अपाङ्ग दिवस २०७७ को बारे सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-16 admin View
10 ठुला विद्यालयको लागि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-16 admin View
11 नमुना बालविकास केन्द्रको संझौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-18 admin View
12 गैर सरकारी संघ-संस्था सुचिकृत हुन आउने बारे थप सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-05 admin View
13 गैर सरकारी संघ - संस्था सुचिकृत हुन आउने सम्बाबन्रेधि ३० दिने सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-06 admin View
14 नमुना बालविकास केन्द्र सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-07 admin View
15 नमुना विद्यालय विकास को लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-07 admin View